vodácké tábory - Salamandr

vodácká pravidla

Obecné zásady

Základní vodácká pravidla:
  • Jezy - zásada - předem pečlivě prohlédneme, nikdy nejezdíme do blízkosti koruny, vyhneme se jezům, pod nimiž voda tiše mizí a tvoří pouze vývary (jsou nebezpečné)
  • Náhony a vtoky - vyhneme se všem, které se zdají být v provozu. Proto se zásadně nepřibližujeme
  • Obtížná místa - při každém sjezdu postupujeme rozvážně a opatrně. Zastavení a prohlédnutí těžkého úseku není projev zbabělosti.
  • Plovací vesty - nezbytná součást výzbroje. Nosíme ji vždy, klidná voda se může velmi rychle změnit v divokou. Při obtížnějších úsecích doporučuji i helmu.
  • Jízda ve skupinách - platí zásada, že nikdy na vodu nevyrážíme sami, chce to aspoň dvě lodě. S dětmi jezdíme zásadně ve skupinách. Pro všechny je příjemnější jet v kolektivu a v případě převrhnutí je možné rychleji poskytnout pomoc.
  • Jízda vnitřním obloukem - na tocích, které neznáme či na nepřehledných místech, jedem pomalejší vodou ve vnitřním oblouku, pokud to terén dovolí. Můžeme tak kdykoliv zastavit a přistát.
  • Havarijní situace - dostaneme-li se náhle do situace, že jsme těsně před nárazem do balvanu, klády či jiné podobné překážky, vždy loď stočíme tak, abychom narazili přídí -NIKDY BOKEM!!!! Jinak bychom laminátovou loď mohli snadno přelomit.
  • Start a přistávání - v jakékoliv vodě vždy vyjíždíme a přistáváme špičkou proti proudu.
  • Zvrhnutí - Zvrhnou, neboli "udělat" se můžeme vždy, i na klidné hladině. Proto musíme vždy lodní pytle dobře zavázat a přivázat k lodi. A nikdy se nesnažíme loď zpět otočit. Jen ji natočíme špičkou po proudu a pomalu se přibližujeme ke břehu.

 
webmaster : moncasek