vodácké tábory - Salamandr

testíček

Testík

1. Pokud je loď na vodě, kde sedí háček?
a) Vepředu      b) Vzadu      c) V hospodě
2. Jak se zdraví vodáci?
a) Dobrý den      b) Ahoj     c) Čest práci
3. K čemu se používá špricka?
a)  Ochrana před vniknutím vody do lodě
b)  Ochrana před nežádoucím početím
c)  K cementovému nástřiku pod omítkou
4. Co to je šprajc?
a)  Uváznutí lodě v pobřežním porostu
b)  Odmítnutí háčka dbát kormidelníkových pokynů
c)  Příčná výztuž lodě
5. Co to je zabalák?
a) Vysoká vlna zalévající loď      b) Spisovný název pro US tornu     
c) Roláda od maminky na cestu
6. Co to je vracák?
a) Zálohovaná láhev od piva      b) Pocit nevolnosti před hučícím jezem
c) pětný proud
7. Co to je singl?
a) Loď pro jednu osobu      b) Osamocený vodák
c) Vodácká píseň pro jeden hlas
8. Co to je šlajsna
a) Vodácké označení žízně      b) Svalnatá a šlachovitá vodačka
c) Propust na jezu, kde to většinou dobře jede
9. Co nazýváme slovem bagáž
a) lupa zlotřilých dětí (jinak pakáž)      b) Vodákova zavazadla
c) Hospoda na břehu zřízená z garáže

 
webmaster : moncasek