vodácké tábory - Salamandr

humorná pravidla

Kormidelník má všechna práva, na rozdíl od háčka - osoby bez jakýchkoliv práv.

Kormidelník má vždycky pravdu.

Háček je vždy vinen.

Háček je vždy povinen vinu odčinit.

Právo kormidelníka je soubor norem, jejichž zachování a dodržování lze vynutit mocí, vyplývající z historického vývoje.

Háček plní rozkazy svého kormidelníka bez přemýšlení a vždy odpovídá: "PROVEDU".

Háček je povinen odstrkávat a vláčet loď po souši i vodě.

Háček je v případě otočení povinen svým počínáním nenarušovat záchranu lodi, držet se svého pádla a v případě, že kormidelníkovi nehrozí utonutí, zabezpečit to, aby sám neutonul.

Háček je povinen po otočení svého kormidelníka odprosit a nabídnout mu posilující a uklidnující doušek.

Háček je povinen v době kormidelníkova zaslouženého odpočinku loď usušit, vyčistit a vyleštit.

Háček je povinen provádět veškeré hrubé a ponižující kuchařské práce a mytí nádobí.

Háček je povinen kapitánovi před ulehnutím předehřát spacák a nejméně hodinu po jeho usnutí odhánět obtížný hmyz.

Právo kormidelníka je jeho dobrá vůle povýšená na zákon.

Nový příspěvek

hacek.png

 
webmaster : moncasek