vodácké tábory - Salamandr

Berounka - km

 Kilometráž

138,9 pivovar Prazdroj vp
138,2 (plynovod)
137,0 vodočet vl
136,3
136,0 Ú vp Úslava sv. Jiří vp
135,2 vodočet vp
134,4 v 1,6 dl N vp !! kamenný zához přetahování vl Plzeň---Bílá Hora vl vl rozhledna Chlum vp
133,5 stupeň vl za MV st
133,0 Ú vp náhon
128,8 v 1,4 N vp propust v rekonstrukci za vhodného stavu larseny !! vl nad jezem vl Bukovec vp
125,8 Druztová vl Víška vl
125,0 v 0,8 N vl stupeň
124,8 Dolany vl Chrást 2 km vp
124,6 124,6 vp vp vp vp
121,7 Ú vp Klabava
119,9 v 0,8 N vp st stupeň Telin
118,9 v 1,1 opravený u p břehu šikmá deska na přetahování lodí N vl Valentovský mlýn vl U jezu vl
118,0 U přívozu vl přívoz Nadryby vl vl vl
115,4 v 2,5 za VV !! N vp Darová vp elektrárna vp Kostelec vl vl vl vl
114,3 přívoz
112,5 112,5 Autobus vl vl vl
111,2 v 0,4 N vp Kaceřovský mlýn Ú vl Třemošná
108,9 v 2,0 N vp v rekonstrukci kameny pod jezem !! Žíkovský mlýn Čivice vl
105,5 v 2,0 N vp X Libštejnský mlýn Libštejn vp
103,5 103,5 Kobylka vp
102,7 Ú vl Střela místo vhodné k táboření pod soutokem vl
101,7 101,7 Na střelnici vp
101,4 stupeň st
101,3 Liblín vp hotel vp vodočet vl
100,3 v 0,8 N vl v 1/3 od p břehu provalený jez Liblínský mlýn
97,6 vl Xvl rybárna Rakolusky vl penzion Na rybárně vl
96,0 Ú vp Radnický p. Rakolusky vl
95,0 Třímanské skály vp
93,6 v 1,1 N vl Podkrašovský mlýn Bohy 1500 m vl
92,0 92,0 Krašov vl
90,8 rek. stř. vp
89,5 89,5 U Potůčků vl vl
87,9 v 1,0 skluz vp N vl Lejskův mlýn vl asi zrušeno? Hlince 2,5 km vl
85,3 kostela sv. Petra a Pavla 200 m vl
81,7 v 1,6 N vp X !! Velký Zvíkovec vl U Varských vl
81,6 Zvíkovec 1 km vp vp
81,3 Ú vl Javornice
80,6 v 0,6 5 m od p břehu Kočkův mlýn vl
79,0 Ostrůvek lásky vl místo vhodné k táboření téměř na konci ostrova
77,4 v 1,2 N vl vývar a kameny !! Šlovický ml. peřej vp 700 m vp Čilá vp Ú vp Zbirožský p.
75,6 75,6 Ahoj vp vp vp Skryje 1 km vp Skryjská jezírka 4 km vp
75,1 vl Týřovice 2 km vl
74,0 Ú vp Úpořský p. Týřov 500 m vp
73,0 Týřovické skály vp
71,0 Čertova skála vl
69,7 Kněžská skála vl
68,7 Ú vl Tyterský p. předražené předražené Hospoda U rozvědčíka 500 m vl
67,5 Proškův přívoz Pamětní síň Oty Pavla vp 1 km vl
66,8 v 1,7 N vl pro plast a gumu Nezabudický mlýn peřej, kameny
66,5 Bránov vp 1,5 km vp
64,5 vl Višňová II
63,3 X U jezu vp
63,1 v 2,0 X N vp cvičný kanál v býv. propusti, zákaz plavby Roztoky vp
62,7 62,7 Aljaška
62,6 62,6 vp vp vp 7-18 vp 500 m vp Křivoklát 1 km vl
62,4
62,3 Ú vl Rakovnický p. Křivoklát 2 km vl
61,1 100 m vp vp
60,9 PR Stříbrný luh d 2 km
56,5 vp
54,2 54,2 Riviera vl vl vl
53,7 Ú vl Klíčava
53,4 Zbečno vl vl vl sv. Martina sv. Martina vl Sýkořice 1,5 km vl
53,2 100 m vp vp
52,7
51,6 Lučice vl
51,5 Posselt vl
51,0 v 1,3 Valentův mlýn přetahování vp Sýkořice vl vl
50,6 50,6 U jezu vp 500 m vp Račice Račice vp 600 m vp
48,5 48,5 kiosek Seton vl
48,0 vp Ranč FAS
47,4 Robinson - MIMO PROVOZ vp 100 m vp
47,2 Žloukovice vp
45,0 Ú vl Vúznice
43,3
43,2 Nižbor vl vp vl vp vp 100 m vl keltské oppidum
43,1 půjčovna lodí Nižbor43,1 sklárna
42,9 v 1,6 za VV vývar !!
42,8 Zákaz táboření vp
41,4 Stradonice vp
39,6 v 1,3 skok s larseny vývar !! Hýskov vl vl 100 m vl vl Nouzové tábořiště vp vl
37,6 Plešivec 300 m vl
35,4 35,4 Na hrázi vl vl
35,3 v 2,5 X dl Ndl vp náhonem možno projet na ř.km 34,3 (viz níž)
35,2 Beroun vl vp vl 500 m vp
34,9
34,4
34,3 Ú vp Litavka 700 m vp proti proudu Litavky vp
34,2
34,0 vodočet vp
32,5 Tetín vp vp Tetín vp
30,6 Ú vl Loděnice
29,6 horostěna, ubytování vl
29,5 29,5 Srbsko vl vl
29,2 Srbsko vl vl vp vl 100 m vp vodočet vl
26,1 26,1 vl vl vl
25,3 Karlštejn vl vp vl vl vp Karlštejn 1 km vl 400 m vp
24,3 v 1,4 válec za VV !! N vp X Romantický mlýn Klučice
22,0 vodočet na l pilíři zl Zadní Třebaň vp Hlásná Třebaň vl vl vl vl vp 50 m vp
21,6 v 1,6 N táhne vp vp
21,5 Na ostrově vp
19,5 v 1,0 N vl Řevnice vp vp 300 m vp
18,1 Lety vl
16,0 v 2,0 N vl
15,9 brod -- zpřeházené panely
15,8 Dobřichovice vl vp vl
15,2 200 m vp vp
13,8 Všenory vp 100 m vp
11,8 v 0,9 N vl Dolní Mokropsy vl vl 400 m vl
11,7 městská pláž vl 3 x X3 x 100 - 500 m vl
9,8 Kazín vp vl
8,4 vp
8,3 vodočet na l pilíři
8,2 v 1,6 X !! N vp Černošice vl 100 m vl
5,0 vl
4,5 4,5 nouzové vl ?
3,8 Radotín vl vl 400 m vl
2,5 počátek vzdutí Modřanského jezu
0,5 Lahovice vp Zbraslav 1,5 km vp
0,0 Ú zl do Vltavy na ř. km 63,4 (188 m n.m.)

 
webmaster : moncasek